Bemesting

Een mooi gazon vraagt om goed onderhoud. Net als alle planten, heeft ook gras licht, water, lucht en voedingselementen nodig om te leven. Welke producten kunt u in dat verband het beste gebruiken?

Voornaamste voedingselementen

  • Stikstof (N): is noodzakelijk voor groei, hergroei en herstel
  • Fosfor (P): bevordert de wortelontwikkeling bij de aanvang van de plantengroei en is noodzakelijk voor het energietransport in de plant
  • Kalium (K): versterkt de celweefsels en vergroot de plantenweerstand tegen koude, droogte en ziekten
  • Magnesium (Mg): komt tussen bij de vorming van het bladgroen en bevordert de groente pigmentatie

Andere voedingselementen zoals calcium (Ca), zwavel (S) en de spoorelementen (ijzer, zink, koper, mangaan, molybdeen, borium) komen in kleinere hoeveelheden tussen in de plantenvoeding. Niettemin deze ook noodzakelijk zijn voor de stofwisseling.

Gras put al zijn noodzakelijke voedingselementen uit de bodem. Voor de bepaling van de voedingsreserves, is een bodemontleding noodzakelijk. Deze maakt het mogelijk de nodige hoeveelheid te bepalen om de tekorten op te vangen en een evenwichtige bodemvruchtbaarheid te bekomen.

Een bodem die bedekt is met een gazon, ondergaat voortdurend een verlies aan voedingselementen door het weghalen van de grassnippers en uitspoeling door regenwater. Daarom is het noodzakelijk om regelmatig meststof aan te brengen om de vruchtbaarheid van de bodem te verzekeren en het gazon mooi te houden.

In de reeks gazonmeststoffen zijn diverse NPK-samenstellingen te vinden die rekening houden met de specifieke omstandigheden van elke gazon.

Zoals hoger vermeld, is stikstof (N) het belangrijkste voedingselement in de voeding van gazons. In de zeer oplosbare nitrische vorm, is stikstof ook het meest beweeglijke element. Het wordt snel opgenomen door de grasplantjes, maar ook snel door de regen uitgespoeld. De minerale meststoffen, rijk aan snel oplosbare stikstof, worden vooral gebruikt voor landbouwbemesting. Zij veroorzaken een te snelle en ongewenste groei van het gazon: ‘zweepslageffect’.

Bepaalde meststoffen bevatten stikstofvormen die niet direct oplosbaar zijn. In dit geval komt de stikstof geleidelijk vrij.

De toepassing van meststoffen in de praktijk

Voordat u meststoffen strooit, wordt het gazon best bekalkt. Een zure bodem duidt op kalkgebrek en is een belangrijke oorzaak van mosgroei. Bovendien vermindert de werking van de meststoffen bij extreem zure bodems. Voor jaarlijks onderhoud is ongeveer 8 à 10 kg kalk per are nodig. Het kalken kan al einde herfst/begin winter gebeuren. Meestal gebeurt dit in de lente én voordat er bemest wordt.

Meststoffen zelf worden meestal gestrooid vanaf maart tot mei.

Voor een ideaal resultaat is het belangrijk dat er tijdens de nazomer opnieuw bemest wordt. Deze nazomerbemesting zorgt voor een gezonde grasmat tijdens de winter en beperkt de mosontwikkeling in die periode aanzienlijk.

Soorten meststoffen

De bepaling van de hoeveelheid en de soort mest kan ingewikkeld zijn. Kennis over de werking van iedere soort zal tuinieren productiever en misschien zelfs milieuvriendelijker maken.

Organische meststoffen

Dit is in feite de oorspronkelijke gazonmeststof louter voor bemesting. Deze meststoffen worden samengesteld uit plantaardige en dierlijke grondstoffen. Soms worden ze aangevuld met scheikundige stikstof of magnesiumoxide. Toevoeging van organische mest verbetert de structuur en het vochtgehalte van de meeste bodems. Omdat dit tevens de wortelgroei bevordert, vergroot het de opname van voedingsstoffen door de planten.

Kunstmeststoffen

  • Snelwerkende kunstmeststoffen
    Anorganische kunstmest bevat relatief hoge percentages van een bepaalde voedingsstof. Op planten met een tekort aan voedingsstoffen hebben ze een snelle uitwerking. Vooral op zandgrond kan door uitdroging echter een groot deel van de oplosbare kunstmest verloren gaan. Gebruik snelwerkende anorganische kunstmest regelmatig in bescheiden doses, in plaats van eenmalig een grote dosis.
  • Traagwerkende kunstmeststoffen
    Dit zijn kunstmeststoffen waarbij de voedingsstoffen gecontroleerd vrijkomen. Sommige vallen langzaam uiteen, terwijl andere water absorberen, opzwellen en openbarsten. Vaak hebben ze vliezen die de voedingsstoffen geleidelijk vrijgeven vanuit hun interne opslag.

 Gecombineerde producten

Daarnaast zien we nog een andere ontwikkeling in het gazononderhoud. De particuliere gazonbezitter streeft naar een gemakkelijke oplossing, waarbij verschillende gazonproblemen ineens aangepakt worden: bemesting, ontmossing, viltverwijdering en onkruidbestrijding.

Hier wordt de basismeststof aangevuld met bijvoorbeeld chloorpotas. Er is een indirecte werking tegen mos. In sommige gevallen worden hier nog composteringsbacteriën aan toegevoegd. Deze gaan het afgestorven mos en de gras- en wortelresten geleidelijk verteren en omzetten in voor de bodem nuttige humus. Mos en vilt verdwijnen langzaam uit de grasmat, wat voordelen biedt op lange termijn.

In andere gevallen is een onkruidbestrijdingsmiddel toegevoegd. Naast bemesting en indirecte mosbestrijding, worden op deze manier de meest voorkomende breedbladige onkruiden bestreden.

Mosbestrijding