Engerlingen

Wat ziet u?

De zoden komen lost te liggen doordat er aan de wortels gevreten wordt. Hierdoor verdrogen ze. De schade is het grootst op zandgrond, waar de groei van gras meestal minder is. Voornamelijk in de herfst, soms ook in een zachte winter.

Hoe komt dat?

De worteletende larven van bepaalde kevers, zoals de meikever, de rozenkever en de junikever veroorzaken deze schade. De larven zijn dik, C-vormig en kunnen 2 tot 4 cm lang worden. Ze zijn wit met een bruine kop en hebben 3 paar poten.

Wat kunt u doen?

Een chemische bestrijding is niet mogelijk. Geef het gazon voldoende water en mest om ervoor te zorgen dat de conditie zo goed mogelijk is. De natuurlijke vijanden van engerlingen zijn vogels. Biologische bestrijding is wel mogelijk met insectenparasiterende aaltjes. Meer informatie vindt op www.biobest.be.