Renovatie van bestaande gazons

Wanneer uw gazon niet meer aan uw wensen voldoet, is het aan vernieuwing toe. Voor u echter start met de renovatie van uw gazon, is het belangrijk om de oorzaak te kennen van de verminderde kwaliteit. De kwaliteit van een grasperk kan immers om verschillende redenen teruglopen: te kort of onregelmatig maaien, ontoereikende bemesting, te agressieve betreding… Maar ook ziekten, insecten, droogte of extreme vochtigheid doen uw gazon geen goed. Pas nadat u de oorzaak kent, kan u gepaste maatregelen treffen.

Hoe gaat u te werk?

Wanneer renoveren?

Renoveren kan in het voor- en najaar vanaf begin maart tot mei en vanaf eind augustus tot midden oktober.

Complete vernieuwing

Bij veel onkruid en wanneer er zeer veel oneffenheden in het gazon te zien zijn.

De oude grasmat kan met een onkruidbestrijdingsmiddel vernietigd worden. Verwijdering kan ook gebeuren met een zodesnijmachine (die u bijvoorbeeld huurt via een tuinaanlegbedrijf). Hierna volgt u alle handelingen, bewerkingen en maatregelen zoals bij de aanleg van een nieuw gazon.

Vernieuwing of jaarlijkse verzorgingskuur bij uitgedunde gazons

Het best voert u om de drie jaar een grondanalyse uit om zuurheid/zuurtegraad (pH) en bemestingstoestand te kennen. Bestrijd onkruiden en mossen met de gangbare producten. Verticuteer of verlucht het gazon om afgestorven gras, vilt en mos te verwijderen. Maai de grasmat kort en bemest die volgens advies met gazonmeststoffen. Vul oneffenheden op met teelaarde of ‘dressgrond’.
Voor een optimaal resultaat zaait u het gazon in met een doorzaaimachine. Gebruik een doorzaaimengsel van 2 à 2,5 kg per 100m² op basis van fijn Engels raaigras (gazontype) voor een snelle opkomst. Heeft u geen doorzaaimachine, werk het graszaad dan ‘in’ de oppervlakte met een verticuteermachine of -hark. Besproei daarna de grond voor een optimaal contact met de grond en om het kiemen te vergemakkelijken. Ook strooien met een mengsel van zand/potgrond of ‘dressgrond’ werkt goed.

Houdt het gazon de eerste 3 weken na het herstel vochtig. Maai het gras niet te snel: houd rekening met de groei, ook van de wortels. Onder ideale groeiomstandigheden is uw gazon na 4 tot 5 weken weer klaar voor gebruik. Maai het regelmatig en blijf het bemesten. Beregen het gazon alleen wanneer dat strikt nodig is.

Tips

Voor een constant mooi gazon is de boodschap: regelmatig doorzaaien!
Waar geen gras staat, wordt ieder open plekje onherroepelijk ingenomen door onkruid of mos.
Beregen het gazon alleen wanneer dat echt noodzakelijk is. Zo dwingt u het gras om dieper te wortelen.